För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Stora regionala skillnader i konjunkturen

Stora utmaningar på regional nivå när småföretagskonjunkturen fördjupas.

Konjunkturavmattningen i småföretagen är utbredd och den samlade konjunkturindikatorn sjönk i 19 län jämfört med ifjol. Svagast konjunktur under de senaste tolv månaderna upplevde företagen i Västmanlands, Östergötlands och Norrbottens län. Det är andra året i rad som de västmanländska företagen upplevde den svagaste konjunkturen i landet. Det som utmärkte dessa tre län var att ökningen i orderingång och omsättning inte steg i samma omfattning som i övriga landet.

Konjunkturindikatorns högsta värden noterades i Värmlands, Jönköpings och Gävleborgs län. I Värmlands län stärktes konjunkturen medan den är oförändrad i Gävleborgs län. Jönköpings län har haft en avmattad konjunkturutveckling, men noterar trots detta en jämförelsevis hög konjunkturindikator. Det var även i dessa tre län som en ökning av antalet anställda var vanligare än i övriga landet. Drygt vart femte företag hade ökat personalstyrkan i dessa län under det senaste året jämfört med mer måttliga 12 procent för landet som helhet.

Coronapandemin och osäkerheten kring smittspridningen har ändrat förutsättningarna för företagen det närmaste året. De gotländska företagen är mest negativa, sannolikt då turistnäringen, som är av central betydelse för länets näringsliv, påverkas av de reserestriktioner som regeringen har infört. Men även företag i Norrbottens och Jämtlands län förutser en djupare konjunkturnedgång än i övriga landet. I tolv av länen förväntas sysselsättningen i småföretagen minska det närmaste året. I åtta län förutses antalet sysselsatta öka och det gäller främst i Kronobergs, Jönköpings och Gävleborgs län. Det enda län som förväntas uppvisa en positiv konjunkturindikator för nästa år är Gävleborgs län.

För att förstå varför konjunkturläget upplevs så olika bör de enskilda konjunkturindikatorerna studeras för tillverknings- respektive tjänstesektorn, liksom den regionala företagsstrukturen. Beroende på den länsspecifika näringslivsstrukturen kan ekonomiska faktorer som exportefterfrågan och valutakursen påverka de lokala företagens sysselsättning, orderingång och omsättning på olika sätt. Företagens lokala förutsättningar påverkas även av det lokalpolitiska näringslivsarbetet.

Figur 10. Länsfördelning runt riksgenomsnittet av sammanlagd konjunkturindikator 2020 (nettotal), samt prognos kommande tolv månader.

figur10 (1).png

Gå till nästa kapitel: Expansionsutsikter och tillväxthinder