För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Skillnader mellan branscher

Den dramatiska förändringen som coronapandemin har inneburit har lett till påtagligt lägre förväntningar inför nästa år.

Den svagaste konjunkturen upplever tjänsteföretagen, framför allt inom transport och magasinering, där föll konjunkturindikatorn till minus 20, följt av hotell och restaurang. Även inom finansiella tjänster upplever företagen en svagare konjunktur än genomsnittet. För de varuproducerande företagen och inom handeln upplevs konjunkturen starkare än i övriga branscher, men jämfört med motsvarande undersökning ifjol är det en tydlig konjunkturnedgång även bland dem.

Den dramatiska förändringen som coronapandemin har inneburit har lett till påtagligt lägre förväntningar inför nästa år. Mest pessimistiska är tjänsteföretagen som har drabbats hårt av de restriktioner som har införts under våren för att minska smittspridningen. Det gäller i synnerhet företag inom utbildning, omsorg och vård följt av hotell och restaurang. I dessa branscher förväntas konjunkturen bli märkbart svagare än i andra branscher. Men även i andra delar av näringslivet är förväntningarna lågt ställda och konjunkturindikatorn förutses bli negativ för samtliga redovisade branscher i årets Småföretagsbarometern. Det tyder på en utbredd nedgång som inte har noterats tidigare i barometern.

Figur 2. Konjunkturindikator 2020 och prognos 2021, per bransch.

figur2.png

Gå till nästa kapitel: Sysselsättning