För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Omsättning

Minskad omsättning efter långvarig uppgång.

Ett företags omsättning är likvärdigt med dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period används ofta för att indikera företagets tillväxt.

Omsättningstillväxten i småföretagen fortsätter att avta och i årets undersökning sjönk nettotalet till 20 från 29 i fjol. Drygt 40 procent (44 procent i fjol) av företagen uppger att omsättningen ökade under de senaste tolv månaderna medan 24 procent svarade att den minskade. Årets utfall blev därmed betydligt svagare jämfört med företagens prognos förra året där nettotalet för omsättningen förväntades stiga till 33. En förklaring till det negativa utfallet och som småföretagen inte kunnat förutse är givetvis coronapandemin och effekterna av de åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridningen, vilket på kort tid förändrade förutsättningarna för näringslivet i Sverige och globalt.

Pandemins negativa effekter på näringslivet blev allt tydligare under mars och april och bidrog till att allt fler företag upplevde en svagare omsättningstillväxt längre fram i undersökningsperioden. Svagast omsättningsutveckling har företag inom tjänstenäringarna transport, företagstjänster samt hotell och restaurang, medan bygg- och tillverkningsföretagen i större omfattning upplevde en ökad omsättning.

Optimismen som fanns i fjol hos småföretagen om ökad omsättning har ersatts av växande pessimism. I årets undersökning uppger 36 procent av företagen att omsättningen kommer att minska under de kommande tolv månaderna medan 28 procent förutser att den ökar, vilket gör att nettotalet sjunker till minus åtta. Det är historiskt låga förväntningar som företagarna anger i årets undersökning och kan närmast jämföras med lågkonjunkturen under 2008/2009.

Lägst förväntningar har företag inom tjänstesektorerna med vård och omsorg i spetsen, följt av hotell och restaurang samt transporter. Det är även vanligare att de mindre företagen är mer pessimistiska om sin framtida omsättningsutveckling än de större företagen (20–49 anställda).

Figur 7. Omsättningsutveckling (nettotal) i riket 1985–2020.

figur7.png

Gå till nästa kapitel: Lönsamhetsutvecklingen