podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Företagens prisförväntningar

Lägre prisförväntningar.

Småföretagen är mer försiktiga med att höja sina priser och andelen som planerar att höja dem det närmaste året sjönk till 27 procent jämfört med 40 procent ifjol. Det är en historiskt låg andel och tyder på att företagen räknar med ökade svårigheter att höja priserna när konjunkturen försvagas. Detta kan även få konsekvenser på företagens lönsamhet. Lägst prisförväntningar har tjänsteföretagen där endast vart femte företag planerar prishöjningar medan vart tredje företag inom handel, hotell och restaurang förutser att höjda priser.

Figur 9. Prisutveckling (andel som svarar högre).

figur9.png

Gå till nästa kapitel: Stora regionala skillnader