För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Expansionsutsikter och tillväxthinder

Det främsta tillväxthindret är bristen på lämplig arbetskraft, ett hinder som dock har minskat i betydelse i samband med en svagare arbetsmarknad.

Ett återkommande och glädjande resultat i Småföretagsbarometern är att småföretagen fortsatt ser goda möjligheter att växa trots en förväntad konjunkturnedgång. I år ser 59 procent av företagen goda expansionsutsikter jämfört med 68 procent ifjol. Det är dock något lägre än det historiska genomsnittet på 61 procent. Mest optimistiska är tillverknings- och byggföretagen, drygt 60 procent av dem ser goda möjligheter att expandera.

Det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, men inte alltid lätt att få företaget att växa och bli framgångsrikt. Det finns många svårigheter och hinder som hämmar företagarnas jobb- och välfärdsskapande. Det gäller till exempel småföretagens konkurrenssituation, samt konkreta hinder som kostnaderna för att anställa och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Det främsta tillväxthindret är bristen på lämplig arbetskraft, ett hinder som dock har minskat i betydelse i samband med en svagare arbetsmarknad. I årets undersökning gav 26 procent av företagen det svaret, en minskning från 29 procent förra året. Det är framför allt i byggföretagen som bristen på arbetskraft är mest framträdande. Det näst vanligaste tillväxthindret är en svag efterfrågan, 13 procent av företagen svarade det, vilket är en ökning från sex procent ifjol. Andra vanliga tillväxthinder är tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader som 10 respektive 9 procent av företagen svarade. De har dock inte ökat i betydelse jämfört med i fjol. Sex procent upplever finansieringssvårigheter som det största tillväxthindret, en andel som varit stabil under de senaste fem åren. Inom hotell- och restaurang var finansieringssvårigheter något mer vanligt i årets undersökning än i andra branscher.

Inför ett försvagat konjunkturläge och för att framåt kunna möta den ökade konkurrensen kan företagen behöva se över sina inköps- och försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av faktorer som den svagare kronan och digitalisering/e-handel.

Figur 11. Tillväxthinder. 

figur11.png

Gå till nästa kapitel: Slutsatser