För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Stora regionala skillnader

Näringslivsstrukturen och exportefterfrågan påverkar regionalt.

Näringslivets struktur skiljer sig åt på regional nivå vilket även sätter avtryck i den regionala konjunkturen. Den starkaste konjunkturen under det senaste året upplever småföretagen i Östergötlands, Kalmar och Örebro län. Även i Kronobergs och Jönköpings län, som båda har en stor tillverkningssektor, uppvisade en högre aktivitet än riksgenomsnittet vilket antyder att de småländska länen gynnats av en relativt god exportefterfrågan. Länen med den starkaste orderingången tenderade också att se en större ökning i sysselsättningstillväxten. Det var särskilt tydligt i Örebro och Jönköpings län.

Västmanlands, Västernorrlands och Värmlands län noterade den svagaste konjunkturen under det gångna året. Det är också bland dessa län som utvecklingen av orderingången varit svagast, något som till viss del troligen kan förklaras av näringslivsstrukturen i länen. Det bidrog också till att behovet av att nyanställa i dessa län var bland de lägsta i landet. Norrbottens län, som i fjol noterade den svagaste utvecklingen, har stigit i årets undersökning. Orsaken till detta är sannolikt högre järnmalmspriser och de nyinvesteringar som sker i regionen.

Mest positiva företagare i Östergötland, Västerbotten och Dalarna

Prognoserna för det kommande året visar att det är företagen i Östergötlands, Västerbottens och Dalarnas län som är mest positiva om utvecklingen. De mest expansiva planerna på att anställa finns i Östergötland, följt av Västernorrland och Västerbottens län. Av de småländska länen hamnar både Kronoberg och Jönköpings län under riksgenomsnittet, vilket är ett tydligt omslag jämfört med det gångna året. De minst positiva förväntningarna på framtiden finns dock i Västmanlands län. Det är i synnerhet de lägre förväntningarna på sysselsättningen som sticker ut.

Kräftgången för Stockholms län fortsätter. Den samlade konjunkturindikatorn för både Stockholms och Västra Götalands län hamnade under riksgenomsnittet. I årets undersökning hamnar Stockholms län bland de fyra län som uppvisar lägst förväntningar inför det kommande tolv månaderna. För Skåne och Västra Götalands län hamnar dock förväntningarna på konjunkturindikatorn över riksgenomsnittet.

För att förstå de bakomliggande faktorerna och varför konjunkturläget upplevs olika i olika regioner bör de enskilda konjunkturindikatorerna studeras för tillverknings- respektive tjänstesektorn, liksom den regionala företagsstrukturen. Beroende på den länsspecifika näringslivsstrukturen kan ekonomiska faktorer som exportefterfrågan och valutakursen påverka de lokala företagens sysselsättning, orderingång och omsättning på olika sätt. Företagens lokala förutsättningar påverkas dessutom i hög grad av det lokalpolitiska näringslivsarbetet.

Länsfördelning runt riksgenomsnittet av sammanlagd konjunkturindikator 2019 (nettotal), samt prognos kommande tolv månaderfig-10.jpg

 

Gå till nästa kapitel: Expansionsutsikter och tillväxthinder