podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Skillnader mellan branscher

Tjänstesektorn upplever den starkaste konjunkturen.

I synnerhet Utbildning, Vård och omsorg följt av Övriga konsumenttjänster upplever den starkaste konjunkturen. Hotell- och restaurangverksamhet liksom företagstjänster hade också en högre aktivitetsnivå än genomsnittet för näringslivet. Finans, försäkring och fastighet hade den svagaste konjunkturen under det senaste året följt av transport och magasinering. På den svagare sidan finns även bygg och handel.

Den konjunkturoptimism som finns inför nästa år avspeglas på branschnivå även om det finns skillnader. Mest utbredd är konjunkturoptimismen bland företagen i tjänstesektorerna. Återigen är det företag verksamma inom Utbildning, vård och omsorg följt av Övriga konsumenttjänster och Hotell- och restaurangverksamhet som räknar med den starkaste konjunkturen under det kommande året. Företag inom bygg- och transportsektorn förväntas ha den svagaste konjunkturen. En bidragande faktor till de lägre förväntningarna är sannolikt ett minskat bostadsbyggande.

fig-2.jpg

Gå till nästa kapitel: Sysselsättning