podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Omsättning

Fortsatt optimism trots svagare omsättningsutveckling.

Ett företags omsättning är likvärdigt med dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period används ofta för att indikera företagets tillväxt.

Omsättningen fortsätter att visa på en god tillväxt även om nettotalet sjönk för andra mätningen i rad. Nästan vart tredje företag hade ökat omsättningen under de senaste tolv månaderna medan vart femte uppvisade en minskning. Det innebär att nettotalet sjunkit till 29 jämfört med 30 förra året. Även om nedgången från ifjol är begränsad var det en svagare omsättningsutveckling än vad som förväntades förra året. Då låg nettotalet på 34.

I spåren av den växande orderingången är det framför allt inom industrin som omsättningen ökade under det senaste året. Bland handelsföretagen har omsättningstillväxten inte varit lika positiv. Här uppger nästan tre av tio företag en minskad omsättning, vilket är en betydligt högre andel jämfört med andra branscher. En dämpad orderingång, en tilltagande priskonkurrens och e-handelns framväxt bidrar sannolikt till branschens lägre omsättningstillväxt.

Precis som i fjolårets Småföretagsbarometer förutser småföretagarna en ökad omsättningstillväxt under de kommande tolv månaderna. Drygt 45 procent av företagen räknar med att omsättningen kommer öka, 13 procent förväntar sig en minskning. Nettotalet hamnar därmed på 33, vilket är marginellt lägre än fjolårets förväntningar. Företag med 20–49 anställda är mer positiva till den framtida omsättningsutvecklingen jämfört med de som har 1–4 anställda. Optimismen syns även på branschnivå, störst förväntningar på omsättningen finns i handeln och tillverkningsbranschen. Risken finns att de högt ställda förväntningarna framöver återigen inte kommer att infrias, inte minst inom handeln där företagen utsätts allt mer för en tilltagande priskonkurrens kombinerad med fortsatt framväxt av e-handeln.

Omsättningsutveckling (nettotal) i riket 1985–2019

fig-7.jpg

Gå till nästa kapitel: Lönsamhetsutvecklingen