podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Företagens prisförväntningar

Stabil andel företag planerar för höjda priser.

Företagens prisförväntningar är på en fortsatt stabil nivå trots konjunkturavmattning och en svagare krona. I årets undersökning uppgav drygt 40 procent av företagen att de kommer höja försäljningspriserna under de kommande tolv månaderna jämfört med sex procent som planerar att sänka priserna. Det är i stort sett oförändrade siffror sedan 2017 med de mest expansiva planerna på prishöjningar inom hotell och restaurang samt handelssektorn. Men mot bakgrund av det svagare konjunkturläget är det inte osannolikt att den faktiska prisutvecklingen blivit lägre jämfört med planerade prishöjningar. Den ökade konkurrensen gör det också svårare för företagen att höja priserna.

Prisutveckling (andel som svarar högre)

fig-9.jpg

Gå till nästa kapitel: Stora regionala skillnader