För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Om rapporten

Detta är en delrapport med siffror från 2021 års Småföretagsbarometer som presenteras i juni.

Läs rapporten som PDF.

Småföretagsbarometern är en årlig konjunkturundersökning från Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Den visar hur företag med minst en och högst 49 anställda uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningar och deras förväntningar på den närmaste framtiden. Undersökningen har utkommit sedan 1985.

Småföretagsbarometern presenteras vanligtvis en gång om året. Men i samband med att corona-pandemin nådde Sverige i början av 2020 presenterades en delrapport i slutet av april samma år. Detta för att tidigt kunna analysera vilka effekter som pandemin hade på det svenska näringslivet. I arbetet med Småföretagsbarometern 2021 har vi valt att följa upp med ytterligare en rapport som begränsas till första hälften av undersökningens totalt 4 000 intervjuer. Delrapporten bygger på telefonintervjuer med 2 001 företagare som Novus genomförde under 8 mars – 9 april 2021.

I delrapporten 2021 redovisas hur sysselsättningen har utvecklats under de senaste tolv månaderna och företagens förväntningar på de kommande tolv månaderna. Svaren på övriga frågor kommer att presenteras i Småföretagsbarometern 2021 som släpps i juni.