För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kraftigt fall i småföretagskonjunkturen men ljusning i sikte

Under den senaste tolvmånadersperioden sjunkit till den lägsta nivån i Småföretagsbarometerns 35-åriga historia.

Läs rapporten som PDF.

Småföretagsbarometern 2020 visade ett kraftigt fall i konjunkturen under månaderna mars och april. Det var då coronapandemins effekter på näringslivet blev alltmer tydliga. Hela 19 av Sveriges 21 län upplevde en svagare konjunktur jämfört med motsvarande mätning 2019. Samtidigt föll företagens förväntningar kraftigt för sysselsättning, omsättning och orderingång. När hälften av respondenterna i årets Småföretagsbarometer svarat, visar det sig att de dystra framtidsförväntningarna i fjol till stor del har besannats. Konjunkturindikatorn, vilket är en summering av nettotalen för svaren om sysselsättning, omsättning och orderingång, har under den senaste tolvmånadersperioden sjunkit till den lägsta nivån i Småföretagsbarometerns 35-åriga historia.

Konjunkturläget i näringslivet har gradvis förbättrats under de senaste kvartalen men skiljer sig kraftigt åt mellan olika branscher. Industrisektorn går bra och får stark draghjälp från exporten och återhämtningen i omvärlden. Konsumentnära verksamheter såsom handel, hotell och restaurang påverkas i högre grad av de införda restriktionerna och uppvisar en påtagligt svagare konjunktur och försämrad lönsamhet.

 

Gå till nästa kapitel: Optimistiska sysselsättningsplaner