För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Inledning

Småföretagen är positiva om sysselsättningsutvecklingen för kommande 12 månader.

Läs rapporten som PDF.

Av Sveriges cirka en miljon företag har över 99 procent färre än 50 anställda. Dessa små och medelstora företag har svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Totalt arbetar två miljoner svenskar i dessa företag. Coronakrisen har lett till en arbetslöshet på över 8 procent och ett växande utanförskap till följd av en ökad långtidsarbetslöshet. Trots betydande statliga stimulanspaket för att mildra de negativa konsekvenserna har sysselsättningen minskat kraftig till följd av krisen. Långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer, omkring 200 000 av de inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än 12 månader.

Coronapandemin har slagit hårt mot landets småföretag och krisen är långt ifrån över, men nu ser småföretagen ljuset i tunneln. Trots osäkerhet kring pandemin med risk för ytterligare eller långvariga restriktioner för att begränsa smittspridningen är småföretagen positiva om sysselsättningsutvecklingen för kommande 12 månader. Det visar rapporten ”Småföretagen och jobben” som baseras på exklusiva svarsdata från årets Småföretagsbarometer. Totalt har 2 001 företag med minst en och upp till 49 anställda blivit intervjuade av Novus under perioden 8 mars–9 april. Småföretagsbarometern som helhet omfattar 4 000 intervjuer.

Gå till nästa kapitel: Kraftigt fall i småföretagskonjunkturen men ljusning i sikte