För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hinder som kan begränsa återstarten i småföretagen

Det finns en risk att småföretagens expansiva sysselsättningsplaner kan vara för optimistiska.

Läs rapporten som PDF.

Oaktat småföretagens positiva sysselsättningsplaner kommer det att ta tid innan fler kan anställas. När verksamheten i småföretagen tar fart igen ökar normalt sett antalet arbetade timmar för befintlig personal först innan företagen väljer att nyanställa igen. Men det finns också en osäkerhet kring smittspridningen och restriktionerna som kan bidra till att många småföretag avvaktar med att nyanställa. Fallande omsättning och pressad lönsamhet under det gångna året innebär också en risk att småföretagens expansiva sysselsättningsplaner kan vara för optimistiska.

Figur 4: Lönsamhetsutveckling (nettotal)

figur4.png

Figur 5: Tillväxthinder

figur5.png

Fråga: Vilket är det största hindret för expansion för ditt företag? Bas: Företag som vill växa och som har uppgett hinder för att expandera.

Gå till nästa kapitel: Om rapporten