För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

100 bästa och sämsta betalarna

Företagarnas medlemsmagasin Företagaren har granskat storbolagens betalningar till sina leverantörer. Den visar att åtta av tio svenska storföretag dröjer mer än 30 dagar med att betala sina minsta leverantörer. Kartläggningen visar svart på vitt att storbolagen låter de minsta agera bank. Bland de värsta syndarna finns Sandvik och Volvo.
Lästid: minuter

Företagarnas medlemsmagasin Företagaren har i det sjätte numret 2023 kartlagt de betalningstider som rapporterats in av bolag inom de 100 största svenska koncernerna. Nu finns dessa siffror för första gången tillgängliga sedan nya regler införts där företag med fler än 250 anställda är skyldiga att rapportera in betalningstiderna till Bolagsverket.

Företagaren redaktionen
Redaktionen Företagaren

Många storföretag har långa betaltider

Hela 80 procent av de företag som hittills rapporterat redovisar betalningstider på mer än 30 dagar till leverantörer med färre än 50 anställda.

Företagarnas medlemsmagasin Företagaren har i det sjätte numret 2023 kartlagt de betalningstider som rapporterats in av bolag inom de 100 största svenska koncernerna. Nu finns dessa siffror för första gången tillgängliga sedan nya regler införts där företag med fler än 250 anställda är skyldiga att rapportera in betalningstiderna till Bolagsverket.

Mer än 30 dagar

Hela 80 procent av de företag som hittills rapporterat redovisar betalningstider på mer än 30 dagar till leverantörer med färre än 50 anställda. På listan över de tio storföretag med längst betaltider finns bolagen Sandvik SRP och Volvo Lastvagnar. Båda bolagen ingår i koncerner som undertecknat en uppförandekod där de förbinder sig att betala mindre leverantörer inom 30 dagar ifall de begär det. Uppförandekoden har tagits fram av Föreningen för effektiva transaktioner i näringslivet (betaltider.se) dit en rad storföretag är anslutna, däribland Sandvik och Volvo.

Värstinglistan

De stora fordonstillverkarna har länge varit ökända för sina långa betalningstider. På värstinglistan återfinns Volvo Personvagnar där de minsta leverantörerna i genomsnitt får vänta 66 dagar på betalningen. Verkstadsföretagen ABB och Getinge är andra exempel på bolag som sticker ut med långa betaltider.

Enligt lagen är det max 30 dagars betalningstid mellan företag. Men den tidsfristen kan avtalas bort, vilket sätts i system av åtskilliga storföretag. Fordonsjättarna och verkstadsbolagen med de längsta faktiska betalningstiderna återfinns även på listan över dem med de längsta avtalade betalningstiderna. När leverantörerna skriver under avtal om långa betaltider med storbolagen har de många gånger pistolen mot tinningen eftersom de riskera att tappa en storkund ifall de inte accepterar villkoren.

Tvingande regler

Regeringen har ställt sig försiktigt positiv till ett aktuellt EU-förslag, som skulle innebär tvingande regler om 30 dagars betalningstid mellan företag. Även tidigare regeringar har hotat med tvingande regler för att få bukt med de långa betaltiderna, men hittills har frivilliglinjen fått gälla.

 Uppförandekoden och det nyinrättade registret hos Bolagsverket är ett par verktyg som införts för att sätta press på storföretagen. Samtidigt finns statliga bolagsjättar som Vattenfall och Postnord bland de bolag som är sämst på att sköta sina betalningar. Vattenfall har undertecknat uppförandekoden om 30 dagars betalning – men betalar i praktiken först efter 45 dagar när det gäller de minsta leverantörerna. Detta trots att avtalad betaltid ligger på i snitt 35 dagar. 

Sämst på att betala i tid är Getinge Sterilization, ett dotterbolag till börsnoterade Getinge. Hela 96–98 procent av bolagets betalningar till leverantörerna görs efter att den avtalade betalningstiden gått ut.

Företagarna anser att tvingande gemensamma EU-regler kan vara en väg att gå men det finns en risk med att förslaget urvattnas med diverse undantagsregler.

En risk är att många företag hamnar under radarn. Närmare en femtedel av Sveriges största koncerner har hittills inte rapporterat in några betalningstider till Bolagsverket. Några av dem är bolagsgrupper som består av flera mindre bolag som vart och ett inte når upp till storlekskriterierna för att behöva rapportera. Mer svårförklarligt är att det i statistiken även saknas jättar som H&M och Securitas.

Bästa betalarna

Här är storföretagen som betalar sina fakturor snabbast.

Storföretagens betaltider är här uppdelade på om leverantörerna har 0–9 anställda, 10–49 anställda eller 50–249 anställda.

Uppgifterna är hämtade från Allabolag, Largest Companies, Årsredovisningar, Bolagsverket och Företagarna.

Bästa betaltider till leverantörer med 0-9 anställda

Inget av företagen i grafen har skrivit under uppförandekoden om max 30 dagars betalningstid.

Bästa betaltider till leverantörer med 10-49 anställda

Ica Sverige, Intrum Sverige och Systembolaget är de företag i grafen som har skrivit under uppförandekoden om max 30 dagars betalningstid.

Bästa betaltider till leverantörer med 50-249 anställda

Intrum Sverige är det företag i grafen som har skrivit under uppförandekoden om max 30 dagars betalningstid.

Sämsta betalarna

Graferna visar vilka storbolag som dröjer längst med att betala sina underleverantörer.

Storföretagens betaltider är här uppdelade på om leverantörerna har 0–9 anställda, 10–49 anställda eller 50–249 anställda.

Uppgifterna är hämtade från Allabolag, Largest Companies, Årsredovisningar, Bolagsverket och Företagarna.

Betaltider med leverantörer med 0-9 anställda

Sandvik SRP, Volvo Lastvagnar och Scania CV är de företag i grafen som har skrivit under uppförandekoden om max 30 dagars betalningstid.

Betaltider till leverantörer med 10-19 anställda

Sandvik SRP och Volvo Lastvagnar är de företag i grafen som har skrivit under uppförandekoden om max 30 dagars betalningstid.

Betaltider till leverantörer med 50-249 anställda

Ericsson, Vattenfall, Volvo Lastvagnar och Sandvik SRP är de företag i grafen som har skrivit under uppförandekoden om max 30 dagars betalningstid.

Hela topplistan

Här är den kompletta listan över betaltiderna hos de 100 största bolagen.

Här är den kompletta listan med rapporterande bolag, vilken koncern de ingår i, vilken avtalad betalningstid bolagen har, samt hur de lever upp till det (den faktiska betaltiden som återges i graferna ovan). Listan anger även hur många procent av betalningarna som är senare än den betalningstid som bolagen har avtalat om.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.