podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Sammanfattande resultat

Många företagare ger underbetyg till hur posttjänsterna fungerar.

Ladda ner rapporten (pdf)

36 procent av Sveriges företagare upplever att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt. Endast tre procent anser att postväsendet fungerar mycket bra. Andelen företagare som är missnöjda med posten är högre i storstäder än i mindre städer och på landsbygden. Informations- och kommunikationsföretag upplever störst problem med posttjänsterna.

7 av 10 företagare anser att det är viktigt för det egna företaget att kunna skicka eller ta emot försändelser med varor som når mottagaren nästföljande dag. Lika många anser att det är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar.

66 procent tror att varannandagsutdelning av post kommer leda till negativa konsekvenser för det egna företaget. Bland företagare verksamma på landsbygden är motsvarande siffra 73 procent.

Gå till nästa kapitel: Bakgrund och nuläge