podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Om undersökningen

Så här har vi gjort undersökningen.

Ladda ner rapporten (pdf)

Rapportens resultat bygger på en webbaserad enkät till Företagarnas företagarpanel genomförd 19 mars–7 april 2021.

Antal respondenter var 864 företagare med bred representation sett till olika branscher, företagsstorlekar och geografisk hemvist.Pontus Rund.jpg

Svarens fördelning har korrigerats för att efterlikna den nationella företagarstrukturen, med hjälp av en modell baserad på SCB:s statistik över antal företagare i Sverige. Konkret görs detta genom att korrigerande vikter räknas fram för olika företagsstorlekar (antal anställda), kön, ålder och bransch.

Rapporten är författad av Företagarnas näringpolitiska expert Pontus Lindström.