headphones newspaper video-player

Rapporter 2018

Sjuklöneansvar - promemoria 2018

Sjuklöneansvaret har inte nått sitt syfte och arbetsgivarens ansvar slår fel. Det framgår av att sjuklöneansvaret inte påverkar sjuktalen och att sjukfrånvaron är lägre i små fö...

Jobbskaparna del 1: Stolthet och svordom

Företagare känner stolthet över att vara jobbskapare och bidra till problemlösning och positiv utveckling i samhället. Det framgår av den nya rapporten Jobbskaparna del 1: Stolt...

Jakten på sommarjobbarna

Det är sommarjobbarnas marknad i år. Många som söker sommarjobb kommer i att ställa ökade krav och få företagare kommer kunna förlita sig på att den ”perfekta sommarjobbaren” hö...