headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rapporter 2017

7 apr 2017 | Riks | | Rapport

Välfärdsskaparna 2017

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora för...

26 jul 2017 | Riks | Artikel

Företagarnas myndighetsranking 2017

Det finns ett stort utrymme för förbättring i hur myndigheterna bemöter och ger service till småföretagare. Men utvecklingen har gått åt i fel riktning de senaste åren hos många...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap