headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Tillväxt i hela landet

9 okt 2016
Svenska små landsbygdsföretag vill växa. Sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera. Men företagarna på landsbygden möter många hinder och utmaningar. Läs mer i Företagarnas rapport ”Tillväxt i hela landet – Företagarnas perspektiv på landsbygden”.

För att studera vilka möjligheter och tillväxthinder för företag på landsbygden har företagarna använt sig av både en riktad enkätundersökning till landsbygdsföretagare samt Småföretagsbarometern för 2016. Enkätundersökningen skickades ut i maj 2016. 

För Företagarnas medlemmar kännetecknas landsbygdens företagande av:

 • Större andel små företag
 • Högre andel företag i näringar som inte är beroende av en geografisk närhet till marknaden
 • Större andel ensamföretagare
 • Högre andel personer som driver företag
 • Lägre tillväxt av antal företag
 • Lägre utbildningsgrad

Upplevda hinder:

 • Svårt att få finansiering, tillgång till lån och krediter
 • Höga arbetskraftskostnader
 • Regelkrångel
 • Långa handläggningstider kan dra ut på processer
 • Samhälleliga funktioner, kommersiell service
 • Bristande infrastruktur

Läs mer i Företagarnas rapport Tillväxt i hela landet - företagarnas perspektiv på landsbygden.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap