podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Rapporter 2016

Offentlig upphandling och små företag

Stat, kommun och landsting köper varor, tjänster och byggentreprenader för åtminstone 600 miljarder kronor årligen – vilket motsvarar ungefär 1/5 av Sveriges bruttonationalprodu...

Tillväxt i hela landet

Svenska små landsbygdsföretag vill växa. Sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera. Men företagarna på landsbygden möter många hinder och utmaningar. Läs mer...

Drivkrafter i vård och omsorg

De flesta enskilda vård- och omsorgsföretag startas av människor som vill hjälpa andra människor och erbjuda tjänster av hög kvalitet. Få företagare startar verksamhet för att f...

Finansiering för tillväxt och jobb 2016

Finansieringshinder lägger krokben för många företag som vill växa och anställa. Men det finns åtgärder som kan riva många av de hinder företagen upplever. Läs mer i Företagarna...

Soloföretagare

Var tredje vill anställa visar Företagarnas undersökning - men många ser idag risken som för hög och kämpar på ensamma. Läs om och hämta undersökningen längre ner på sidan.

Ägar- och generationskiften i företag

Dags att lämna över? Mer än var femte företag ser ett ägarskifte som möjligt inom 5 år och mer än vart tredje inom 10 år. Bättre ramvillkor kan underlätta, men som företagare må...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.