headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rapporter 2016

9 okt 2016 | Riks | | Rapport

Tillväxt i hela landet

Svenska små landsbygdsföretag vill växa. Sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera. Men företagarna på landsbygden möter många hinder och utmaningar. Läs mer...

4 okt 2016 | Riks | Rapport

Drivkrafter i vård och omsorg

De flesta enskilda vård- och omsorgsföretag startas av människor som vill hjälpa andra människor och erbjuda tjänster av hög kvalitet. Få företagare startar verksamhet för att f...

8 feb 2016 | Riks | Rapport

Soloföretagare

Var tredje vill anställa visar Företagarnas undersökning - men många ser idag risken som för hög och kämpar på ensamma. Läs om och hämta undersökningen längre ner på sidan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap