headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rapporter 2015

30 sep 2015 | Riks | Rapport

Årets Företagarkommun 2015

Här är platserna där företagandet utvecklats snabbast det senaste året. I toppen ligger Boxholm i Östergötland där företagens omsättning och resultat utvecklat sig bäst i landet.

13 jul 2015 | Riks | #4av5jobb | Rapport

#Föräldrafällan

Efter rapporten #Föräldrafällan: Nu blir förbättrade villkor för företagare ett fokusområde i föräldraförsäkringsutredningen. "Vi har goda förhoppningar att företagare äntligen ...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap