För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln

Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor och exportvärdet till 1108 mdr kronor år 2012. Sammantaget uppgår utrikeshandeln med varor till omkring 60 procent av BNP.

Ladda ned rapporten här.

Skulle vi även inkludera tjänstehandeln, där dock statistik saknas både på EU- och svensk nivå vad gäller uppdelning på små och stora företag, skulle andelen bli ytterligare högre. Utrikeshandeln domineras värdemässigt av de stora svenska företagen, men andelen som sker i de små företagen ökar mycket snabbt. Detta framgår tydligt av denna statistikrapport som bl a visar:

• Drygt 90 000 företag i Sverige importerar varor. Av dessa är 95 procent företag med mindre än 50 anställda. 39 000 företag exporterar varor, varav 92 procent är småföre - tag.

• Nästan vart fjärde småföretag med 1–4 anställda importerar varor, medan ca 8 procent av de småföretagen har export av varor. Bland småföretag med 20–49 anställda är andelen som importerar knappt 45 procent, medan nästan 30 procent har varuexport.

• De små företagen (0–49 anställda) står för 36 procent av Sveriges importvärde, och för 22 procent av exportvärdet.

• Småföretagens utrikshandel har ökat i snabb takt sedan år 2000. De småföretagens import ökade mellan åren 2000–2012 med 72 procent, jämfört med 59 procent i större företag. De små företagens exportvärde ökade samtidigt med 99 procent, medan de stora företagen endast ökade med 36 procent.

• Småföretagens export hölls uppe betydligt bättre under krisen 2008-2009 jämfört med de stora företagens. Medan storföretagens export föll med drygt 18 procent, minskade de små företagens endast med knappt 9 procent.

• De svenska småföretagens andel av utrikeshandeln med andra EU-länder är totalt sett något högre än genomsnittet i EU. Detta gäller framför allt importen från andra EU- länder. Däremot är de svenska småföretagens andel av exporten till länder utanför EU betydligt lägre än unionens genomsnitt.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.