headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Semestertider - alltid redo och uppkopplad

14 aug 2014
En undersökning om småföretagares semestervanor. Mer än nio av tio företagare (94 %) avsätter tid åt företaget under semesterledigheten.

Ladda ned rapporten här.

Företagande är frihet under ansvar. Tre av fyra företagare säger sig ha större
möjlighet än anställda att välja när och hur de vill jobba. Men samtidigt tar
företagare ut mindre ledighet än anställda och nästan alla jobbar också då de är
lediga.

Mer än nio av tio företagare (94 %) avsätter tid åt företaget under semesterledigheten. Var femte företagare ägnar minst en heldag per semestervecka åt jobb. En majoritet jobbar minst en halvdag. De flesta läser jobbmail och svarar på jobbsamtal. Nästan hälften ägnar tid åt företagets normala drift, som produktion och kunduppdrag.

Var tredje har högst tre veckor semester. Och endast var femte företagare på
landsbygden tar ut lika mycket ledighet som den lagstadgade semestern för anställda.
Majoriteten av alla företagare ägnar minst en halv dag per semestervecka åt jobb,
medan var femte företagare ägnar en heldag i veckan åt jobb. Var tredje företagare upplever att han eller hon inte är ledig på sin semester.

Resultatet av Företagarnas undersökning ger en tydlig bild av företagarnas semestervillkor med mindre ledighet och mer semesterjobb, men också större flexibilitet. Småföretagen skapar fyra av fem nya jobb i Sverige. Det sker också genom stora personliga uppoffringar för att driva och utveckla sina företag.

Även med stor försiktighet i tolkningen av resultaten, måste de betraktas som uppseendeväckande och ger ett viktigt bidrag till förståelsen av företagandets villkor i Sverige. Rapporten redovisar nedan kortfattat svaren på respektive fråga och avslutas
med två kortare avsnitt som beskriver panelen och diskuterar metodfrågor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap