För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Stockholm vinnare i nytt Entreprenörsindex

Stockholm är den region i Sverige som har bäst företagarklimat enligt Företagarnas Entreprenörsindex 2013. Det är en ny mätning av företagarklimatet på länsnivå, där Stockholm vinner det sammanvägda indexet, men också sett till både antal företag och attityd till företagande så är regionen vinnare.

– Trots samma nationella regelverk är skillnaderna stora runt om i landet. I Stockholm, Jämtland och Gotland som placerar sig i topp så har agerandet på kommunal och regional betydelse påverkat utvecklingen. Det finns mycket att lära av deras exempel, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Kartläggningen har på länsnivå tittat på antalet företag, tillväxten i dessa företag samt attityder till företagande och vilken förändring som skett sedan 2004. Entreprenörsindex visar att det har blivit lättare att starta företag i Sverige, men samtidigt att det är svårt att expandera och växa. Majoriteten av länen ligger lägre än riksgenomsnittet, men Stockholm har haft en starkare utveckling.

– Det är glädjande att andelen företag fortsätter växa i Stockholm, och att fler stockholmare vill starta företag. Det visar att våra insatser för att förbättra företagsklimatet ger resultat. Stockholms internationella konkurrenskraft är beroende av att vi kan fortsätta attrahera människor som vill förverkliga sina drömmar och idéer här, säger Ulla Hamilton, företagsborgarråd i Stockholm.

Stockholm placerar sig däremot längst ned i Entreprenörsindex när det gäller tillväxt, där mätningen tittar på sysselsättningsökningen i företagen.

– En förklaring är att Stockholm har många enmansföretagare, framförallt i tjänstesektorn, som jobbar i nätverk med andra företagare. Men det är viktigt att titta närmare på vilka tillväxtutmaningar stockholmsföretagare har och vilka förbättringar som kan göras lokalt, säger Emma Tonnes, nytillträdd regionchef för Företagarna i Stockholmsregionen. Till exempel har många av våra företagare svårt att hitta rätt kompetens när de rekryterar.

Resultatet av Entreprenörskapsindex 2013 presenterades för Ulla Hamilton hos Eco2Energy som är ett av alla framgångsrika företag i Stockholmsregionen. Eco2Energy erbjuder en ny möjlighet för fastighetsägare att köpa värme baserat på förnyelsebara energikällor, till exempel geo- och bioenergi. Bolaget är en fullserviceleverantör som producerar värme med hjälp av kundanpassade uppvärmningslösningar, och riktar sig till kunder som vill sänka sina uppvärmningskostnader samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras.

För mer information, kontakta:

Anna Söderström
pressekreterare Företagarna
telefon: 08-406 18 80, 072-250 75 80

Therez Olsson
pressekreterare Moderaterna i Stockholms stad
telefon 08 - 508 29 222, 076-122 92 00

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.