headphones newspaper video-player

Perspektiv på landsbygdsföretagande

En tredjedel av Sveriges befolkning bor idag på landsbygden men andelen småföretagare är relativt sett större på landsbygden och andelen som driver företag på landsbygden är också relativt sett högre.

Ladda ned rapporten här.

Idag talas det mycket om att utveckla vår landsbygd. Regeringen skriver bland annat att "Genom att ta tillvara det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygderna skapas förutsättningar för tillväxt i hela landet". En helt avgörande faktorför att skapa tillväxt på landsbygden är i att skapa möjligheter för de småföretagare som bedriver verksamheten där.

För att landsbygdsföretagen skall kunna bli fler och växa måste det finnas en kunskap och förståelse för deras specifika förutsättningar och utmaningar. Med större förståelse för våra företag och företagare på landsbygden kan åtgärder utformas som bejakar landsbygdens egenart.

Taggar
Riks Rapport