podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Rapporter 2013

Rosa pengar

Homosexuella utgör en av många betydelsefulla konsumentgrupper i Sverige idag. Därför är det intressant och viktigt att uppskatta deras köpkraft.

En frisk affär

Sjuklöneansvaret innebär färre jobb i svenska företag, samtidigt som den saknar betydelse för sjuktalen.

Välfärdsskaparna 2013

I rapporten Välfärdsskaparna analyseras hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter som kommer från olika sektorer.

Osund konkurrens

Lagstiftaren har misslyckats med att hantera det offentligas konkurrens med näringslivet. Det framgår av Företagarnas nya rapport"Osund konkurrens". -Konkurrens från stat och ko...

Juridiken stoppar inte bluffakturor

Resultatet i det uppmärksammade Helsingborgsmålet där den åtalade huvudmannen i en stor härva av bluffakturor friades av tingsrätten i onsdags var en stor besvikelse. Det skrive...

Stockholm vinnare i nytt Entreprenörsindex

Stockholm är den region i Sverige som har bäst företagarklimat enligt Företagarnas Entreprenörsindex 2013. Det är en ny mätning av företagarklimatet på länsnivå, där Stockholm v...

Perspektiv på landsbygdsföretagande

En tredjedel av Sveriges befolkning bor idag på landsbygden men andelen småföretagare är relativt sett större på landsbygden och andelen som driver företag på landsbygden är ock...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.