headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rapporter 2013

8 apr 2013 | Riks | Rapport

Rosa pengar

Homosexuella utgör en av många betydelsefulla konsumentgrupper i Sverige idag. Därför är det intressant och viktigt att uppskatta deras köpkraft.

22 jan 2014 | Riks | Rapport

En frisk affär

Sjuklöneansvaret innebär färre jobb i svenska företag, samtidigt som den saknar betydelse för sjuktalen.

1 jul 2013 | Riks | Rapport

Osund konkurrens

Lagstiftaren har misslyckats med att hantera det offentligas konkurrens med näringslivet. Det framgår av Företagarnas nya rapport"Osund konkurrens". -Konkurrens från stat och ko...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Juridiken stoppar inte bluffakturor

Resultatet i det uppmärksammade Helsingborgsmålet där den åtalade huvudmannen i en stor härva av bluffakturor friades av tingsrätten i onsdags var en stor besvikelse. Det skrive...

13 jun 2013 | Riks | Rapport

Perspektiv på landsbygdsföretagande

En tredjedel av Sveriges befolkning bor idag på landsbygden men andelen småföretagare är relativt sett större på landsbygden och andelen som driver företag på landsbygden är ock...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap