För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern våren 2012

Vårens småföretagsbarometer visar att konjunkturen har dämpats för andra mätningen i rad – en oväntad nedgång jämfört med vad man trodde för ett år sedan – men i enlighet med förväntningarna i höstas.

Omkring hälften av alla småföretag uppger att de har påverkats negativt av skuldkrisen i Europa. Den vanligaste effekten är att efterfrågan från kunderna mattats (knappt 40 % av småföretagen anger detta) medan 12 % uppger att det inneburit svårare kreditvillkor, och lika stor andel senarelagda investeringar). Nedgången är dock betydligt mildare än hösten 2008-2009.

Än viktigare är att företagen nu ser en markerad ljusning under det kommande året. På ett års sikt räknar de med snabb tillväxt i ekonomin. Detta till skillnad mot i höstas då man såg en fortsatt nedgång framför sig.

Barometern är också positiv i så måtto att trots avmattningen har sysselsättningen fortsatt att växa Omkring vart fjärde företag har ökat antalet anställda medan 16 % har minskat sin personalstyrka under det senaste året. Detta är starkare än i de större företagen (enligt Konjunkturinstitutets nyligen presenterade barometer). Sysselsättningen väntas öka i snabbare takt kommande år, Nettotalet går från 9 till 19. Kort sagt – småföretagen fortsätter som syselsättningsgeneratorer, framför allt tjänstesektorn.

Man kan också notera att lönsamheten har utvecklats hyggligt och ca 30 % anger att den förbättrats under året. 60 % av företagen anger att lönsamheten är normal, 25 % lägre än normalt och 15 % högre.

Länsvis finns den starkaste konjunkturen i Västerbotten, Södermanland och Stockholm. Svagast i Halland, Blekinge och Norrbotten (något överraskande). Inför kommande år är de mest optimistiska länen Stockholm, Västernorrland och Västerbotten, mest pessimistiska Kronoberg, Örebro och Blekinge.

Vad gäller branscher visar barometern en försvagning i flertalet sektorer, med undantag för företagstjänster, vård & omsorg samt partihandel där konjunkturläget förstärkts sedan i höstas. De varuproducerande sektorerna har generellt en sett något svagare konjunktur än tjänstebranscherna. Förväntningarna är positiva i alla sektorer (med undantag för finanssektorn).

Två av tre småföretag ser goda expansionsmöjligheter, upp något sedan i höstas. Exportföretag samt privat tjänstesektor mest optimistiska. Samtidigt finns dock betydande tillväxthinder. De värsta av dem är arbetskraftskostnaden; svag efterfrågan; brist på arbetskraft (alla runt 17-19 % av företagen) samt olika finansiella problem 14 %. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden visas också av att 30 % av företagen anger att de tackat nej till order pga. arbetskraftsbrist.

Ladda hem riksrapporten (pdf)
Rapporter län för län presenteras här nedanför

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.