För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagen draglok i 20 år

Tillväxten och sysselsättningen har under de senaste 20 åren i allt högre grad skapats i de små företagen. Det visar Företagarnas nya rapport, som presenterades på Småföretagsdagarna i Örebro den 2 februari.

I år, när Småföretagsdagarna fyller 20 år, passar det bra att titta närmare på svenskt småföretagande de senaste 20 åren. Rapporten tar bland annat upp hur många småföretagen var i början av 1990-talet och hur många de är idag, hur sysselsättningen har utvecklats i de små företagen sedan 1990 och hur nyföretagandet sett ut.

Rapporten visar att småföretagen har varit den svenska ekonomins draglok i 20 år. Nio av tio nya jobb har skapats i de små företagen de senaste 20 åren och idag är 99 procent av alla företag små. Tuff internationell konkurrens, snabb teknikutveckling och ökad vikt för tjänstesektorn innebär att de små företagens betydelse kommer att öka ytterligare framöver.

Tillväxtvärken hos Sveriges företagare måste botas
I dagens läge är det extra viktigt att prioritera insatser som ger nya och växande företag som kan ta oss förbi ekonomisk oro och kris till tillväxt och välstånd. Idag drabbas ofta företag som vill växa av tillväxtvärk. För att råda bot på tillväxtvärken måste arbetslinjen kompletteras med en företagarlinje.

Det som behövs är ett batteri av åtgärder som sätter den enskilde företagaren i centrum genom att:

  • Ge företagare råd att skapa jobb
  • Ta bort hinder för att anställa
  • Skapa rättvisa och enkla regler
  • Öppna upp för nya idéer och branscher
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.