För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Rosa pengar och rosa företag

Konsumentmakten är en viktig makt i samhället. Den möjliggör för människor att göra sina röster hörda på ett annat sätt än som väljare. Denna makt kan bli särskilt viktig för minoriteter, som kan säkerställa att de får de produkter och tjänster som de kräver. En väl fungerande marknad är på så sätt viktig för ett öppet och inkluderande samhälle – där fler kreativa och innovativa affärsidéer kan födas.

Allt eftersom hbt-rörelsen blivit mer synlig i samhället så syns även den ekonomiska dimensionen av hbt-gruppen. Begreppet rosa pengar synliggör att hbt-individer har konsumentmakt i samhället. Denna studie pekar tydligt på att den rosa köpkraften utgör ett viktigt segment och en relativt stor köpkraft på flera olika konsumentmarknader i Sverige. Att synliggöra den köpkraft som rosa pengar representerar är på så vis ett sätt att synliggöra en viktig konsumentgrupp på marknaden.

Resultatet från denna studie visar att:

  • 2002 uppskattades homosexuellas köpkraft i detaljhandeln till 17 miljarder kronor
  • 2012 uppskattas homosexuellas köpkraft i detaljhandeln till 32,5 miljarder kronor och den totala köpkraften för homosexuella i Sverige beräknas till 98,6 miljarder kronor.
  • 2002 beräknades homosexuellas totala inkomster uppgå till nära 90 miljarder kronor.
  • 2012 beräknas homosexuellas totala inkomster uppgå till 137,3 miljarder kronor.

Förändringen i detaljhandeln består av 13 miljarder inflation och 2 miljarder utökad marknad. Förändringen i inkomster består av 35 miljarder inflation och 12 miljarder ökade inkomster.

Den andra viktiga trenden, som tidigare inte uppmärksammats är att fler och fler företag väljer att rikta sig till hbt-gruppen genom att sponsra olika evenemang som Pridefestivaler, marknadsföra sig som hbt-vänliga och genom att inkludera hbt-personer i sin reklam. Att företag synliggör sig själva som hbt-vänliga kan ha sin grund i att de ser att hbt-gruppen representerar en viktig köpkraft och att rosa pengar är en potentiell marknadsandel. Det kan även grunda sig i att de vill visa att de är öppna, fördomsfria och moderna företag som är medvetna om vikten av ett bra bemötande av alla kunder oavsett sexuell läggning.

Den här rapporten visar att företag har mycket att vinna på att bli rosa företag. Att marknadsföra sig som ett rosa företag ger goda effekter både gentemot hbt-gruppen och andra konsumenter. Men rosa företagande handlar inte bara om marknadsföring. För att ett företag ska vara trovärdigt som rosa företag så krävs det även att man arbetar internt med hbt-frågor och synliggör att hbt-individer vill bli bemötta på ett lika självklart sätt som andra. Annars faller marknadsföringen som rosa företag platt.

Rosa företagande handlar heller inte bara om att företag ser potentialen i just denna konsumentgrupp. Det kan även leda till ett öppnare och mindre fördomsfullt arbetsliv eftersom rosa företagande handlar om mer än att bara sälja varor och tjänster. Om medarbetare kan vara öppna på jobbet så kan de prestera bättre och företagskulturer som är toleranta, öppna och inkluderande för många olika sorters medarbetare kan bli mer kreativa och innovativa.

Rapporten är en uppföljning av Timbros rapport Rosa Pengar som släpptes 2002. I ett samarbete med Timbro tittar Företagarna på hur rosa pengar har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren.

Skribent för rapporten är Kajsa Falasca, doktorand vid Mittuniversitetet i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.