För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Jämställt företagarindex 2012

Jämställdheten inom företagandet går framåt, men i långsam takt. 29,4 procent av Sveriges samtliga företagare är kvinnor. År 2005 var siffran 28,3 procent. Med den ökningstakten dröjer det till nästa sekel innan Sveriges företagare består av lika många kvinnor som män.

Sedan år 2008 gör Företagarna årligen en undersökning av hur jämställdheten inom företagandet utvecklas i Sveriges 290 kommuner – Jämställt företagarindex. I den mäter vi fyra aspekter av jämställdheten i företagandet:

 • andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen – visar på hur jämställd företagarpopulationen är
 • andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder (16-64 år) i kommunen – visar på den kvinnliga befolkningens företagsamhet
 • andel unga företagarkvinnor i kommunen (under 35 år) – visar på framtidsmöjligheter för företagande
 • andel kvinnor som driver företag i en mansdominerad bransch (utvinning av mineral och tillverkning) i kommunen– visar på ett företagarklimat där man vågar bryta normer
 • Det är Stockholms kommun som kan titulera sig Sveriges mest jämställda företagarkommun 2012, det vill säga sammantaget placerar sig bäst i de fyra variablerna.

Långsam förbättring
En jämförelse med tidigare år visar att utvecklingen mot jämställdhet i företagandet går framåt, men långsamt.

 • Riksgenomsnittet för kvinnors andel av den totala företagarpopulationen har ökat till 29,4 procent i årets mätning från 28,3 procent det första undersökningsåret, 2005. Med den ökningstakten dröjer det till nästa sekel innan Sveriges företagare består av lika många kvinnor som män.
 • Riksgenomsnittet för andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder ligger på 4,2 procent, jämfört med 3,8 procent år 2005. Bland män i arbetsför ålder är 9,7 procent företagare. År 2005 var siffran 9,3 procent.
 • Riksgenomsnittet för andelen unga företagarkvinnor (upp till 35 år) är 15,0 procent. År 2005 var det 13,5 procent. För män är riksgenomsnittet 13,1 procent, jämfört med 14,3 procent år 2005.
 • Riksgenomsnittet för andelen kvinnor bland företagarna inom utvinning av mineral och tillverkning är 18,3 procent. Det är första gången som vi undersöker denna bransch, varför siffrorna inte kan jämföras med tidigare år.

Hur kan kvinnors företagande öka?
Det är varken möjligt eller önskvärt att lagstifta om jämställdhet inom företagandet. Däremot är det både möjligt och önskvärt att lagstifta om åtgärder som förbättrar företagarklimatet generellt.

Några åtgärder som skulle påverka kvinnors företagande och företagstillväxt positivt är:

 • Förbättra möjligheterna för företagare att finansiera verksamheten genom att införa ett investeraravdrag
 • Fortsätt konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn
 • Säkerställ att relevanta och rimliga krav ställs på företag som deltar i offentlig upphandling och valfrihetssystem. Det är också önskvärt att fler kommuner och landsting inför Lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • Förbättra möjligheterna att kombinera företagande med föräldraskap
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.