För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012

Småföretagsbarometern som presenteras av Swedbank och Företagarna idag visar att de mindre företagen fortsätter växa och anställa trots höstens konjunkturavmattning. De svenska småföretagens konjunktur har dock försvagats ytterligare under hösten.

– Den svagare omvärldskonjunkturen har hittills haft en begränsad effekt på de svenska småföretagen, där en övervikt av företag alltjämt uppvisar en ökad orderingång och stigande omsättning om än i en långsammare takt. Om småföretagens planer för nästa år besannas skulle nedgången i småföretagskonjunkturen bli väsentligt mildare jämfört med krisåren 2008-2009, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank. De mest optimistiska förväntningarna för nästa år finns i tjänsteföretagen.

Konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning sjönk till 48 från 63 i småföretagsbarometern som presenterades i våras. På ett års sikt väntas indikatorn stiga till 52 jämfört med 93 för ett halvår sedan.

– Var fjärde företag planerar att nyanställa under det kommande året, i synnerhet inom tjänstesektorn. Sex av tio småföretag uppger också att de ser goda expansionsmöjligheter på sikt. Särskilt optimistiska är exportföretag samt företag inom den privata tjänstesektorn. Att ge företagen möjligheter att förverkliga dessa planer är oerhört viktigt för hur arbetsmarknaden och svensk ekonomi totalt sett kommer att utvecklas, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

De största tillväxthindren för expansion är svag efterfrågan och arbetskraftskostnader. Brist på arbetskraft är alltjämt ett utbrett tillväxthinder för småföretagen trots den svagare konjunkturen. Det gäller i synnerhet de företag som ser expansionsmöjligheter där drygt vart femte företag anser att bristen på arbetskraft är det främsta tillväxthindret.

Omvärldskonjunkturen är den största konjunkturrisken för småföretagen följt av stigande räntor och högre råvarupriser.

Småföretagsbarometern - Hela riket.

Småföretagsbarometern - Län för län
Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank, tfn: 073-023 48 02
Emma Bergfeldt, pressansvarig, Swedbank: 070-203 49 99
Anna Söderström, pressekreterare Företagarna, tfn: 08-406 18 80
Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna, tfn: 070-497 17 60

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.