För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

De osynliga kombinatörerna

I Sverige finns drygt 400 000 personer som får sin huvudsakliga inkomst från anställning men som samtidigt driver företag på deltid. I vår nya rapport presenterar vi en bild av denna ofta bortglömda grupp av företagare – de som kombinerar företagande med anställning. Vi kallar dem kombinatörer.

Ladda ned rapporten de osynliga kombinatörerna här (pdf).

Vanligtvis ses människor som antingen anställda eller före­ta­gare. Men det är faktiskt fler människor som är anställda och driver företag än som enbart driver företag. Sverige har drygt 400 000 kombinatörer och deras företag har samtidigt omkring 45 000 anställda.

- Kombinatörer är en ofta förbisedd grupp i diskussionerna om företagarpolitiken i Sverige. Skulle fler av dessa kombinatörer kunna, våga och vilja satsa mer på sitt företagande finns här en otrolig potential för tillväxt och nya jobb, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Från kombinatör till heltidsföretagare
Det finns många företagsamma människor i Sverige. Första steget i företagandet kan vara att bli kombinatör. Men det är betydelsefullt att inte stanna där utan kunna gå vidare och etablera sig som företagare som kan leva på inkomsten av sitt företagande. Det är då den ekonomiska tillväxten tilltar genom både företagstillväxt och behov av fler anställda. Redan idag fyller företagare och kombinatörer viktiga roller för tillväxten men potentialen skulle kunna utnyttjas bättre om många begränsande synsätt, lagar och regler ändrades.

Företagarna föreslår ett antal åtgärder för att fler ska våga ta steget från kombinatör till företagare på heltid:

  • Ge företagare råd att skapa jobb genom att bl.a. införa ett investeraravdrag och sänka arbetsgivaravgifterna.
  • Ta bort hinder för att våga växa och anställa genom att skapa en mer flexibel arbetsmarknadsmodell.
  • Skapa rättvisa och enkla regler. Intensifiera arbetet med att minska regelbördan för företagare och ta större hänsyn till kombinatörers situation i utformningen av trygghetssystemen.
  • Öppna för nya idéer och branscher. Arbetet med liberalisering av marknader, införande av valfrihetssystem och konkurrensutsättning av offentlig sektor måste fortsätta.
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.