headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rapporter 2012

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Rosa pengar och rosa företag

Konsumentmakten är en viktig makt i samhället. Den möjliggör för människor att göra sina röster hörda på ett annat sätt än som väljare. Denna makt kan bli särskilt viktig för mi...

11 jun 2013 | Riks | Rapport

Störst tillväxt i Norberg

Norberg är årets företagarkommun 2012 i Företagarnas och UCs tillväxtmätning för 2011. På andra plats kommer Arjeplog och på tredje plats Kumla. – Företagande och enskilda föret...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Det nya företagandet

Tillväxten av företag under 00-talet var den största någonsin. För att förstå drivkrafterna och människorna bakom utvecklingen, har Företagarna undersökt företag som startats un...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Småföretagsbarometern våren 2012

Vårens småföretagsbarometer visar att konjunkturen har dämpats för andra mätningen i rad – en oväntad nedgång jämfört med vad man trodde för ett år sedan – men i enlighet med fö...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

De osynliga kombinatörerna

I Sverige finns drygt 400 000 personer som får sin huvudsakliga inkomst från anställning men som samtidigt driver företag på deltid. I vår nya rapport presenterar vi en bild av ...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Jämställt företagarindex 2012

Jämställdheten inom företagandet går framåt, men i långsam takt. 29,4 procent av Sveriges samtliga företagare är kvinnor. År 2005 var siffran 28,3 procent. Med den ökningstakten...

26 jun 2013 | Riks | Rapport

Småföretagen draglok i 20 år

Tillväxten och sysselsättningen har under de senaste 20 åren i allt högre grad skapats i de små företagen. Det visar Företagarnas nya rapport, som presenterades på Småföretagsda...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap