För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Var tredje småföretagare tvekar att investera och nyanställa

Mer än vart tredje småföretag är tveksamt till att investera till följd av den nya finansiella oron och svagare ekonomisk tillväxt. Tre av tio är också osäkra till att göra nyanställningar. Det visar Företagarnas nya panelundersökning där cirka 1 200 företag deltog.

– Eftersom det är i småföretagen som jobben skapas är detta mycket allvarligt för den samlade tillväxten i Sverige, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Regeringen bedömer att utrymmet för lägre skatter är begränsat. Men det finns mycket annat regeringen kan göra för att säkra efterfrågan på arbetskraft. Företagarna vill lyfta fram fyra billiga åtgärder som kan ge den tillväxt i sysselsättningen som Sverige behöver.

  • Ta bort sjuklöneansvaret – det är orimligt att en småföretagare är ansvarig för två veckors sjuklön om den anställde skadat sig under till exempel en korpmatch i fotboll. Vår beräkning visar att ett slopande av sjuklöneansvaret för små företag skulle kosta staten mellan fem och sju miljarder kronor och samtidigt leda till 25 000-55 000 nya jobb.
  • Reformera lagen om anställningsskydd så att företagen inte tvekar att anställa.
  • Intensifiera arbetet med att ta bort regler, förordningar och kontroller som drabbar företag.
  • Se till att det blir lättare för små företag att vara med i offentlig upphandling och att fler offentliga marknader öppnas för entreprenörer.

– Många av de här åtgärderna kostar inte ett öre men det krävs politiskt mod för att ställa sig på småföretagens sida och skulle ge tusentals nya jobb. Eftersom vi vet att nio av tio jobb skapas i företag med färre än 50 anställda så är detta ännu viktigare nu när tillväxten börjar hacka, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

För ytterligare information
Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, 070-575 54 34
Lars Jagrén, chefekonom Företagarna, 070-407 17 60

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.