För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Tio månader med frivillig revision

Sedan november 2010 kan de minsta aktiebolagen välja bort revision. Företagarnas rapport visar vi resultatet efter tio månader.

Drygt 34 000 bolag har tagit chansen och valt bort revision. Mer än hälften av dem är nybildade.

– Det bekräftar vår bild att slopat revisionstvång var efterlängtat. Revision eller inte ska styras av bolagets behov och inte av lagkrav, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Olika genomslagskraft
Företagarna har varit med och drivit fram reformen och kan nu presentera ett första utfall. Majoriteten, 63 procent, av bolagen som utnyttjat reformen finns i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Minst genomslag har reformen haft i Blekinge och Norrbotten där knappt var tredje nytt bolag har valt att avstå revisionen.

– Sverige är bland de sista länderna inom EU som slopar revisionskrav på små bolag. Svenska bolag ska givetvis inte ha hårdare villkor än sina konkurrenter i andra länder. Därför bör de svenska gränserna för frivillig revision höjas snarast, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Företagarna är kritiska till dubbelrapportering
Företagarna är dock kritiska mot nya uppgiftskrav i reformens spår. Skatteverket kräver uppgift om revision och om företaget har anlitat konsulthjälp med årsbokslutet.

– Det är här onödig dubbelrapportering. Revisionsuppgiften finns hos Bolagsverket och konsultuppgiften säger inget om kvaliteten, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.