headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Svårare för småföretagen att finansiera verksamheten

26 jun 2013
Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normal att finansiera verksamheten. En lika stor andel upplever att finansieringsmöjligheterna har blivit sämre under det senaste halvåret. Det visar Företagarnas nya rapport.

– Småföretagen står för de nya jobben i ekonomin, och avgör därmed hur väl Sverige kommer att klara en svagare konjunktur. Om den nya oron innebär att finansieringen för småföretag försvåras ytterligare slår det hårt mot hela ekonomin, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Inslag om rapporten i SVT Rapport:

 

I dagens läge är det extra viktigt att prioritera insatser som ger nya och växande företag som kan ta oss förbi finansoro och kris till tillväxt och välstånd. Regeringen bedömer att utrymmet för lägre skatter är begränsat. Men det finns mycket annat regeringen kan göra för att säkra efterfrågan på arbetskraft. Företagarna vill lyfta fram fyra billiga åtgärder som kan ge den tillväxt i sysselsättningen som Sverige behöver.

  • Ta bort sjuklöneansvaret. Vår beräkning visar att ett slopande av sjuklöneansvaret för små företag skulle kosta staten mellan fem och sju miljarder kronor och samtidigt leda till 25 000-55 000 nya jobb.
  • Reformera lagen om anställningsskydd så att företagen inte tvekar att anställa.
  • Intensifiera arbetet med att ta bort regler, förordningar och kontroller som drabbar företag.
  • Öppna fler offentliga marknader för privata entreprenörer.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap