För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Svårare för småföretagen att finansiera verksamheten

Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normal att finansiera verksamheten. En lika stor andel upplever att finansieringsmöjligheterna har blivit sämre under det senaste halvåret. Det visar Företagarnas nya rapport.

– Småföretagen står för de nya jobben i ekonomin, och avgör därmed hur väl Sverige kommer att klara en svagare konjunktur. Om den nya oron innebär att finansieringen för småföretag försvåras ytterligare slår det hårt mot hela ekonomin, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Inslag om rapporten i SVT Rapport:

 

I dagens läge är det extra viktigt att prioritera insatser som ger nya och växande företag som kan ta oss förbi finansoro och kris till tillväxt och välstånd. Regeringen bedömer att utrymmet för lägre skatter är begränsat. Men det finns mycket annat regeringen kan göra för att säkra efterfrågan på arbetskraft. Företagarna vill lyfta fram fyra billiga åtgärder som kan ge den tillväxt i sysselsättningen som Sverige behöver.

  • Ta bort sjuklöneansvaret. Vår beräkning visar att ett slopande av sjuklöneansvaret för små företag skulle kosta staten mellan fem och sju miljarder kronor och samtidigt leda till 25 000-55 000 nya jobb.
  • Reformera lagen om anställningsskydd så att företagen inte tvekar att anställa.
  • Intensifiera arbetet med att ta bort regler, förordningar och kontroller som drabbar företag.
  • Öppna fler offentliga marknader för privata entreprenörer.
Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.