För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern våren 2011

Konjunkturläget för småföretagen har förbättrats ytterligare under det senaste halvåret. Orderingången har ökat kraftigt och sysselsättningen har tagit en ordentlig fart. Omkring vart tredje småföretag har ökat personalstyrkan.

Uppgången väntas ta ytterligare fart under det kommande året. Vart tredje småföretag planerar att öka sysselsättningen. Prognosen för 2011 visar på cirka 65 000 nya jobb. Detta visar verkligen småföretagen roll som landets sysselsättningsmotorer.

Bredden i uppgången visas av att det är plussiffror i stort sett i alla branscher och län. Alla län/sektorer är också optimister inför 2011. Ett annat styrketecken är att 70 procent av småföretagen anser att de har goda möjligheter att växa. Detta är marginellt lägre än i höstas vilket är normalt med tanke på att många redan vuxit snabbt senaste halvåret.

Men det finns risker och hinder. Dessa är främst brist på arbetskraft och höga arbetskraftskostnader samt (24 respektive 19 procent av företagen anger ). Drygt tre av tio företag uppger dessutom att de tvingats tacka nej till order på grund av brist på arbetskraft. Arbetskraftsbristen har ökat ytterligare i vårens mätning i alla sektorer utom byggsektorn. Problemet med höga arbetskraftskostnader är störst inom tjänstesektorn, dessutom allt fler företag märker att konkurrenstrycket hårdnar avsevärt.

Svårt att hitta finansiering
Ett tredje hinder som nämns av knappt vart tionde företag är svårigheten att hitta finansiering. Detta problem har ökat sedan i höstas och är dessutom större bland de företag som ser goda möjligheter att expandera.

Dessa problem är ett rejält hot mot tillväxten. Utan tillväxt i småföretagen får Sverige inte heller ner arbetslösheten vilket slår mot alla de personer, inte minst ungdomar, som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden permanent.

Just av detta skäl behövs lägre arbetsgivaravgifter, riskkapitalavdrag och en bättre fungerande arbetsmarknad med fokus på att underlätta anställning samt på bristyrkesutbildningar. Åtgärder som gör att småföretagen verkligen kan och vågar växa har därför sällan varit viktigare än nu.

Ladda hem riksrapporten (pdf)
Rapporter län för län presenteras nedan.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.