headphones newspaper video-player

Småföretagsbarometern hösten 2011

Konjunkturen för landets småföretag har försvagats i höstens Småföretagsbarometer.

Småföretagarna bedömer att konjunkturförsvagningen fortsätter under det närmaste året. Konjunkturavmattningen avspeglas i flertalet av barometerns redovisade branscher, där detaljhandelsföretagen uppvisar det svagaste konjunkturläget.

Förbättrad lönsamhet
Lönsamheten har förbättrats hos 37 procent av småföretagen och vart tredje bedömer att den kommer att fortsätta att stiga under det närmaste året. Samtidigt uppger sex av tio företag att lönsamhetsnivån är på en normal nivå, vilket är en ökning från vart annat företag från förra året.

Närmare 30 procent av småföretagen har nyanställt det senaste året och vart fjärde företag planerar att anställa de kommande tolv månaderna. De mest expansiva anställningsplanerna finns inom den privata tjänstesektorn.

Brist på arbetskraft
Var femte småföretagare upplever att bristen på arbetskraft är det största tillväxthindret vid en expansion. Det gäller främst för byggföretagen följt av uppdragsverksamhet och delar av tillverkningsindustrin. Rekryteringssvårigheterna har inneburit att 42 procent av de mindre företagen inom den varuförmedlande och tjänsteproducerande sektorn har tvingats tacka nej till order, vilket är en ökning från 30 procent i våras och 27 procent hösten förra året.

Tre fjärdelar av småföretagens samlade svar anser att den globala finansoron påverkar företaget. Det gäller främst i form av en lägre orderingång och uppskjutna investeringar samt i mindre grad av skärpta kreditvillkor.

Ladda hem riksrapporten (pdf)
Rapporter län för län presenteras nedan.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.