podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Småföretagen och världen

Hur fungerar EU:s gemensamma handelspolitik? Handlar Sveriges småföretag med länder utanför Europa? Påverkas småföretagen av globaliseringen? Det är frågor som tas upp i denna rapport om "Småföretagen och världen" som Företagarna tagit fram till Europadagen 2011.

Hittills har svenska företags internationella handel dominerats av storföretagen. Men denna bild av internationaliseringen börjar gradvis ändras. Globaliseringen, med snabbare och billigare transporter, spridning av kommunikationsteknologi och minskade handelshinder, innebär att fysiska avstånd minskar i betydelse och att det blir enklare och billigare för småföretag att handla med länder på andra sidan jordklotet.

I denna undersökning uppger 45 % av respondenterna att de gör internationella affärer, det är alltså ett betydligt mer utrikeshandelstungt urval än småföretagen i allmänhet. För de som handlar med både EU/EES är det lika vanligt att ha inlett sin utrikeshandel genom handel med Europa som med övriga världen. Totalt handlar respondenterna med 90 länder vilket innebär att i genomsnitt handlar varje utrikeshandlande företag med 5 länder. Företag med utrikeshandel med världen utanför EU/EEs märker av globaliseringen tydligare än företag utan utrikeshandel. Det ser både större konkurrens från övriga världen och större tillväxtmöjligheter där.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.