För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagen och världen

Hur fungerar EU:s gemensamma handelspolitik? Handlar Sveriges småföretag med länder utanför Europa? Påverkas småföretagen av globaliseringen? Det är frågor som tas upp i denna rapport om "Småföretagen och världen" som Företagarna tagit fram till Europadagen 2011.

Hittills har svenska företags internationella handel dominerats av storföretagen. Men denna bild av internationaliseringen börjar gradvis ändras. Globaliseringen, med snabbare och billigare transporter, spridning av kommunikationsteknologi och minskade handelshinder, innebär att fysiska avstånd minskar i betydelse och att det blir enklare och billigare för småföretag att handla med länder på andra sidan jordklotet.

I denna undersökning uppger 45 % av respondenterna att de gör internationella affärer, det är alltså ett betydligt mer utrikeshandelstungt urval än småföretagen i allmänhet. För de som handlar med både EU/EES är det lika vanligt att ha inlett sin utrikeshandel genom handel med Europa som med övriga världen. Totalt handlar respondenterna med 90 länder vilket innebär att i genomsnitt handlar varje utrikeshandlande företag med 5 länder. Företag med utrikeshandel med världen utanför EU/EEs märker av globaliseringen tydligare än företag utan utrikeshandel. Det ser både större konkurrens från övriga världen och större tillväxtmöjligheter där.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.