För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagarna vill slopa sjudagarstvånget i sjukförsäkringen

En majoritet av Sveriges egenföretagare skulle välja en kortare karenstid i sjukförsäkringen om möjligheten fanns. Det visar Företagarnas nya rapport.

Från och med den 1 juli 2010 har egenföretagare tvingats att välja minst sju dagars karens i sjukförsärkingen, jämfört med tidigare en eller tre dagar.

Företagarnas rapport visar att en majoritet - 53 procent - av Sveriges egenföretagare hellre skulle välja en kortare karenstid om möjligheten fanns.

Av de företagare som skulle välja en kortare karenstid vill 55 procent ha en dags karens. En majoritet av företagen - nära 67 procent - är beredda att gå tillbaka till tidigare avgiftsnivåer för att få kortare karenstid än sju dagar. Skillnaderna mellan könen är relativt små men det är fler kvinnor som vill ha kortare karenstid än män.

Därför vill företagare ha kortare karenstid
Enligt en öppen fråga i undersökningen framkommer främst följande fyra skäl till varför företagare vill ha en kortare karenstid:

  • det är mycket kostsamt för en företagare att vara sjuk i dag
  • företagare vill att det ska vara lika som för anställda
  • det är viktigt att tillhöra det sociala trygghetssystemet som anställda har
  • många företagare är sällan sjuka mer än sju dagar

Ett stort antal företagare pekar på att de drabbas hårt ekonomiskt om de blir sjuka. Dessutom visar undersökningen att det handlar om en rättvisefråga; varför ska det vara skillnad på att vara anställd och företagare? Möjligheten att kunna välja karenstid skapar en flexibilitet som leder till en större trygghet för företagaren.

Företagarna tycker till
Vi anser att regeringen måste ändra reglerna om karenstiden för egenföretagare i sjukförsäkringen. Vi menar att huvudregeln kan vara sju dagars karens men att det ska finnas möjlighet att välja en kortare tid. Vi menar också att ändringen bör komma till stånd omedelbart.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.