För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretag vill ha mer kontakt med högskolan

Mindre än tio procent av Sveriges småföretag har regelbunden kontakt med högskolan eller universitetet i regionen. En regelbunden kontakt skulle kunna bidra till fler jobb och även inspirera fler att starta företag, det visar en ny rapport från Företagarna.

Vart femte företag vill ha mer kontakt med högskolan. Det finns stor potential för både företagen, studenterna och i förlängningen samhället i stort med välfungerande kontakter mellan småföretag och högskolan är slutsatserna i rapporten.

Högskolornas spridning underlättar
99 procent av alla Sveriges företag är småföretag, och de sysselsätter tillsammans 1,6 miljoner svenskar. Småföretagen kan tänkas vara intresserade av att ha kontakt med högskolor och universitet för bland annat rekryteringssyften, kommersialisering av forskning och regionala utvecklingsprojekt. Efter utbyggnaden av högskolesystemet finns det i dag högskolor över hela landet, vilket underlättar för småföretag att ha kontakt med en högskola eller ett universitet i närområdet.

Få har kontakt
Trots det har relativt få småföretag kontakt med högskolan i regionen. 21 procent av företagen har haft kontakt med högskolan i regionen de senaste tolv månaderna, och endast åtta procent har haft regelbunden kontakt. Ju större företaget är desto vanligare är det att det haft kontakt med högskolan. Det är nästan dubbelt så stor andel bland företagen med 20-49 anställda som haft kontakt med högskolan, jämfört med företagen med en till fyra anställda. Det finns också förhållandevis stora regionala skillnader. I Östergötland och Södermanland har 33 procent av företagen haft kontakt med den regionala högskolan, medan motsvarande andel på Gotland är 14 procent.

Den vanligaste anledningen till kontakt mellan högskolor och småföretag är praktik och examensarbeten för studenter. Det står för nästan hälften av kontakterna. Att så många kontakter rör praktikplatser och examensarbeten kan ses som en avspegling av de svårigheter som småföretagen har att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt som Sverige har bland Europas högsta ungdomsarbetslöshet upplever vart femte småföretag arbetskraftsbrist som det största hindret för expansion. Färre företag vill ha kontakt angående kommersialisering av forskning, gemensamma projekt, kursplaners innehåll och regionala utvecklingsplaner.

Vill utöka kontakten
På frågan om de önskar ha mer kontakt med den regionala högskolan svarar hela 20 procent av företagen att de önskar utöka kontakten. Det kan tolkas som att de insett den potential som finns i välfungerande kontakter mellan högskolan och småföretagen. Regelbundna och väl utbyggda kontakter skulle kunna inspirera fler studenter att starta företag, bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden och bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.