podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Sjuklöneansvaret - hinder för tillväxt

16 procent av företagen har en eller flera gånger avstått från att anställa en person på grund av sjuklönereglerna. Det visar en ny rapport från Företagarna.

Av svaren i undersökningen framgår det inte om företagen helt valt bort en anställning eller om de valt bort en specifik person. Om företagen valt bort att anställa en person permanent innebär det att mellan 25 000 upp till så många som 55 000 arbetstillfällen kan ha gått förlorade på grund av företagens sjuklöneansvar. Det visar att frågan om sjuklöneansvaret är av mycket stor betydelse både för företagens utveckling och sysselsättningen och tillväxten i Sverige.

– Sjuklöneansvaret hindrar tiotusentals anställningar, drabbar små företag oproportionerligt hårt och hindrar personer med en lång sjukdomshistoria från anställning. Ett slopande av företagares sjuklöneansvar skulle kunna stärka Sveriges tillväxt, leda till lägre arbetslöshet, bättre köpkraft och större skatteintäkter säger Anders Fogelberg, Företagarnas arbetsmarknadsexpert.

Svårt att bli anställd
Dagens sjuklöneregler försvårar även för personer med en lång sjukdomshistoria att få anställning. Vår undersökning visar att 68 procent av företagen skulle bli mer positiva till att anställa en person med en lång sjukdomshistoria om företagen slapp betala sjuklön.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.