podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Så kan kvinnors företag växa

Så kan kvinnors företag växa

Mer än hälften av Sveriges befolkning består av kvinnor. Men detta förhållande återspeglas knappast inom företagandet. Bara 29 procent av alla företagare är kvinnor. Andelen ökar visserligen från år till år, men med dagens ökningstakt dröjer det 133 år, till 2144 innan Sveriges företagande är jämställt.

För stort arbetsgivaransvar
Rapporten visar att kvinnor som driver företag är mer tveksamma till expansion och till att anställa än män. Men det beror inte på att kvinnor är mindre riskbenägna än män. Det beror istället på att fler kvinnor än män anser att en utökad verksamhet skulle löna sig för dåligt och att arbetsgivaransvaret är för stort.

Det stora ansvar som sjuklöneansvaret, stela arbetsmarknadsregler och höga skatter och avgifter på arbete innebär påverkar alla företagare i Sverige negativt. Men resultaten i denna rapport visar att kvinnoföretagare påverkas särskilt negativt. Att öppna upp arbetsmarknaden och sänka arbetsgivaravgifterna skulle därför ge kvinnor som driver företag i Sverige en stor skjuts framåt.

Viktiga åtgärder:
Därför anser Företagarna att följande åtgärder är nödvändiga för att underlätta för kvinnors företagande:

  • slopa sjuklöneansvaret för företagare
  • mjuka upp arbetsmarknadsreglerna – utöka undantagen från LAS
  • sänk arbetsgivaravgiften och egenavgiften

Dessa reformer är generella, men skulle påverka kvinnor särskilt positivt. Samtidigt skulle arbetslösheten minska i och med att ett stort hinder för dessa företagare att anställa undanröjs. Framtiden finns i tjänsteföretagen, där många av dagens företagarkvinnor är verksamma. Politikerna behöver ge dem bättre möjligheter att växa och utvecklas.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.