För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kompetensbrister hotar tillväxten

Helt avgörande för hur Sverige klarar sig i framtiden är tillgången på kunskap och kompetens. I denna rapport presenteras statistik som på olika sätt visar problemet med bristande kompetenser.

Rapporten visar att:

  • Trots att den öppna arbetslösheten är 7,9 procent är arbetskraftsbrist det största tillväxthindret i Sverige.
  • Närmare vart tredje företag har tvingats tacka nej till order under det senaste året på grund av brist på arbetskraft.
  • Bristen på arbetskraft beror främst på att personerna saknar arbetslivserfarenhet. Vart fjärde småföretag anger att utbildningen är bristfällig.
  • Övergången till ett kunskapsbaserat näringsliv med fler småföretag och en snabbt växande tjänstesektor ställer allt högre krav på rätt kompetens på rätt plats.
  • Dagens arbetsmarknadsregler ger inlåsning för de som redan har jobb och utlåsning för alla andra. Bästa kompetens borde få styra istället för antalet år på jobbet. Arbetsmarknadens bristande anpassningsförmåga utgör en stor konkurrensnackdel för svensk ekonomi.

Företagarna föreslår följande åtgärder:

  • Se till att öppna kontaktvägarna mellan skola och arbetsliv, för att informera om dagens och morgondagens krav i arbetslivet, samt om vilka möjligheter som finns
  • Förbättra matchningen mellan lärlingar och företag som kan ta in lärlingar. Se till att lärlingspengen hamnar i företagen och inte stannar i skolan
  • Se till att Arbetsförmedlingen vänder sig till de mindre företagen i sina arbetsmarknadskontakter
  • Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen, för att effektivisera förmedlingsinsatserna. Antalet förmedlade arbeten per arbetsförmedlare är alldeles för lågt
  • Utför kvalificerade valideringar av invandrares kunskaper, i relation till svenska utbildningar och ge vid behov skräddarsydd kompletterande utbildning eller praktik, i stället för generella kurser som ofta inte leder någonstans
Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.