För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur får vi ett företagarklimat i världsklass?

I internationella rankingar bedöms Sverige vara ett konkurrenskraftigt land. Men Sverige får lägre betyg vad gäller arbetsmarknadens flexibilitet och skattesystemets utformning. Det visar en sammanställning som Företagarna gjort.

Efter en djup nedgång i BNP under 2009 verkar Sverige nu ha hämtat sig från finanskrisåren 2008-2009. Medan resten av Europa tampas med statsskuldskriser i olika länder, och flera länder måste genomföra kraftiga nedskärningar för att hantera stora budgetunderskott, kallas Sverige nu för Europas egen "tigerekonomi". Tillväxten år 2010 låg på över 5 procent, och den beräknas ligga nästan lika högt i år. Att Sverige klarat sig så bra beror bland annat på de sunda statsfinanser Sverige hade när krisen slog till samt att vi inte drabbades av den bankkris som idag plågar många andra länder i Europa.

Hur ser Sveriges ekonomiska förutsättningar ut för att behålla denna goda utveckling? Omvärlden står inte still och ett land kan snabbt förlora en god position. Internationell konkurrenskraft en förutsättning för framtida tillväxt och därmed välfärd. Om Sverige ska kunna behålla en tätposition även i framtiden krävs en konkurrenskraftig ekonomi.

Därför gör vi i denna rapport en jämförande studie av de faktorer som skapar konkurrenskraft och utvecklingskraft. Hur konkurrenskraftigt bedöms Sverige vara internationellt sett? Vilka är landets styrkor och svagheter? Och på vilka områden kan vi bli bättre?

Rapporten visar att det i synnerhet är arbetsmarknadens funktionssätt och skattetrycket som bedöms vara Sveriges svaga grenar. Företagarna förslår därför att sänka arbetsgivaravgifterna, att utöka undantagen i turordningsreglerna och att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. Det skulle bidra till ett företagarklimat i världsklass.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.