headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Fakta om små och stora företag 2011

26 jun 2013
Visste du att 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag? De är Sveriges främsta arbetsgivare och står för drygt en tredjedel av landets sysselsättning.

I 2011 års "Fakta om små och stora företag" presenteras de senaste siffrorna om Sveriges företag. Nedan följer några smakprov ur rapporten.

  • Småföretagen sysselsätter 1,6 miljoner människor.
  • 68 procent av de svenska företagen är solo- eller enmansföretag.
  • Småföretagen är störst inom byggnadsindustri, bank- och uppdragstjänster och övriga tjänster. Inom byggnadsindustrin arbetar sju av tio i småföretag.
  • 66 procent av de privata företagen exklusive jordbruk är verksamma inom tjänstesektorn.
  • Mer än två tredjedelar av de nystartade företagen under år 2009 var enskilda firmor. Aktiebolagen stod samtidigt för ungefär en femtedel av nyföretagandet.
  • Nyföretagandet ökar snabbast i Kronobergs län.
  • Konkurserna ökar snabbast i Örebro län.
  • 93 procent av alla företag som sysslar med export är småföretag.
  • 96 procent av alla företag som sysslar med import är småföretag.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap