podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Fakta om kvinnors företagande

I dag är 29 procent av företagarna kvinnor, år 2005 var siffran 28,3 procent. Med den ökningstakten kommer vi att uppnå jämställt företagande först år 2144. Det visar en ny rapport från Företagarna.

Sverige brukar beskrivas som världens mest jämställda land. Men när det gäller företagande är Sverige inte särskilt jämställt. Jämfört med andra EU-länder hamnar Sverige på en 20:e plats, efter länder som Italien, Grekland och Litauen.

I Företagarnas jämställda företagarindex rankas Dorotea kommun i Västerbottens län högst. Sämst ställt med jämställdheten är det i Färgelanda i Västra Götalands län, som hamnar sist i årets index. Jämställt företagarindex är uppbyggt av fyra variabler:

  • andel kvinnor av samtliga företagare i kommunen – visar på hur jämställd företagarpopulationen är
  • andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder i kommunen – visar på den kvinnliga befolkningens företagsamhet
  • andel unga företagarkvinnor i kommunen (under 35 år) – visar på framtidsmöjligheter för företagande
  • andel kvinnor som driver företag i en mansdominerad bransch (IT-branschen) i kommunen – visar på ett nytänkande företagsklimat där man vågar bryta normer

Jämställda kommuner
I Danderyd, Stockholms län, är 42,5 procent av företagarna kvinnor, vilket är den högsta andelen i riket. Sämst siffror har Pajala kommun i Norrbotten där endast 18,1 procent av företagarna är kvinnor.

Sett till andelen företagare av kvinnor i arbetsför ålder så ligger Båstad i Skåne län bäst till. I Båstad är 9,5 procent av den arbetsföra kvinnliga befolkningen företagare. Lägst andel har Oxelsöunds kommun i Södermanland där endast 1,9 procent av kvinnorna i arbetsför ålder driver företag. Riksgenomsnittet ligger kvar på 4,0 procent sedan förra årets undersökning. 2005 var andelen 3,8 procent i riket.

Unga företagarkvinnor
I Botkyrka, Stockholms län, är 23,8 procent av företagarkvinnorna 16-34 år. Lägst andel redovisar Bräcke, Jämtlands län, där endast 2,2 procent är yngre än 35 år. Riksgenomsnittet är 14,9 procent.

Företagarkvinnor i IT-branschen
I Södermanlands län är andelen företagarkvinnor i IT-branschen högst med 17,9 procent. Blekinge län ligger i botten med 7,3 procent. Riksgenomsnittet är 12,2 procent.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.