För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Årets Företagarkommun är Gällivare

Gällivare i Norrbotten är Årets Företagarkommun 2011. Titeln tilldelas den kommun i landet vars företag har utvecklats bäst under det gångna året.

I undersökningen granskar vi ökningen av antalet aktiebolag kommun för kommun. Vi tittar även på omsättning, resultat och kreditvärdighet i företagen. I alla fyra kategorierna rankas Gällivare på den övre halvan.

Bäst lyckas kommunen i omsättningskategorin där man har haft den nionde högsta tillväxttakten i riket. 60 procent av kommunens aktiebolag redovisar en ökad omsättning samtidigt som genomsnittsomsättningen har ökat med 11 procent jämfört med föregående år.

Kiruna är näst bäst
Andraplatsen i Årets Företagarkommun 2011 går också till Norrbotten och tas av Kiruna kommun. I alla fyra kategorierna rankas kommunen bland de 70 främsta av landets kommuner. Bäst lyckas man i kategorin omsättning, där man placerar sig på plats 18 i riket.

Öckerö är uthålliga
Genom att mäta den genomsnittliga rankingpoängen i tidigare undersökningar kan vi få fram en fingervisning om var tillväxten är starkast sett i ett längre perspektiv.

Mätt på detta sätt har företagen i Öckerö kommun vuxit snabbast för andra året i rad. Inte en enda gång under de fem senaste mätningarna har kommunen placerat sig lägre än plats 90 (årets mätning). Värt att notera är att Norrbottenkommunerna Gällivare och Kiruna placerar sig högt även här, tvåa respektive trea.

Riksutveckling
Jönköpings län går starkt
I Jönköpings län har företagen klarat sig bäst omsättningsmässigt. 58 procent av länets aktiebolag redovisar en ökad omsättning samtidigt som den genomsnittliga omsättningen har stigit med 7 procent. Tillverkningsindustrin uppvisar den starkaste tillväxten.

Resultattillväxt i Halland
Resultattillväxten toppas av Hallands bolag. 55 procent uppger ett förbättrat resultat jämfört med ett år tidigare. Men det är främst de stora företagens resultatnivå som stigit avsevärt. Tillväxten är bred och sker jämnt inom alla länets sektorer.

Många nya aktiebolag i Uppsala län
I Uppsala län har nettoökningen av aktiebolag ökat kraftigast relativt den totala bolagsstocken. Antalet aktiebolag har ökat under 2010 med cirka 7 procent.

Kreditvärdiga Västerbotten
58 procent av bolagen i Västerbotten har fått en förbättrad kreditvärdighet – den högsta andelen i riket.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.