podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Småföretagsbarometern våren 2010

Här kan du läsa om hur konjunkturen för Sveriges småföretag ser ut länsvis och i riket i sin helhet våren 2010.

Resultat för hela riket

Konjunkturen för landets småföretag pekar uppåt i vårens småföretagsbarometer. Återhämtningen är dock ännu blygsam med hänsyn till fjolårets djupa konjunkturnedgång men företagen är rejält optimistiska inför det kommande året.

Omkring vart tredje småföretag planerar att nyanställa under de kommande tolv månaderna. Om planerna förverkligas innebär det 65 000 nya jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Högre råvarukostnader och stigande räntor är de konjunkturrisker som småföretagen bedömer vara störst inom den närmsta tiden.

Ladda hem riksrapporten (pdf)
Rapport län för län

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.