headphones newspaper video-player

Småföretagsbarometern våren 2010

Här kan du läsa om hur konjunkturen för Sveriges småföretag ser ut länsvis och i riket i sin helhet våren 2010.

Resultat för hela riket

Konjunkturen för landets småföretag pekar uppåt i vårens småföretagsbarometer. Återhämtningen är dock ännu blygsam med hänsyn till fjolårets djupa konjunkturnedgång men företagen är rejält optimistiska inför det kommande året.

Omkring vart tredje småföretag planerar att nyanställa under de kommande tolv månaderna. Om planerna förverkligas innebär det 65 000 nya jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Högre råvarukostnader och stigande räntor är de konjunkturrisker som småföretagen bedömer vara störst inom den närmsta tiden.

Ladda hem riksrapporten (pdf)
Rapport län för län

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.