headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern hösten 2010

26 jun 2013
Konjunkturen för landets småföretag har stärkts i höstens Småföretagsbarometer. Drygt vart tredje företag planerar att öka personalstyrkan, det skulle kunna ge upp till 65 000-70 000 nya jobb.

Den samlade konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning, steg till 84 jämfört med 26 i vårbarometern. Det är den största uppgången i Småföretagsbarometerns 25-åriga historia.

De mest expansiva förväntningarna har småföretagen inom den privata tjänstesektorn och företag med exportverksamhet.

Ökad lönsamhet
Konjunkturuppgången sätter allt tydligare positiva avtryck i småföretagens lönsamhet. Drygt 40 procent av företagen anser att lönsamheten har förbättrats det senaste året och hälften bedömer att den kommer att öka under det närmaste året.

Omvärldskonjunkturen, stigande räntor och högre råvarukostnader är de konjunkturrisker som småföretagen bedömer vara störst. Vart tredje exportföretag anger valutautvecklingen som en riskfaktor.

Ladda hem riksrapporten (pdf)
Presentation av Småföretagsbarometern (pdf)
Rapporter län för län presenteras nedan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap